Prijedlog čeka potvrdu američkog Senata.

O'Brien je bio dio američke delegacije tokom pregovora u Rambujeu između Kosova i Srbije 1999. godine.

Od 2022. godine Jim O'Brian radi kao šef Ureda za koordinaciju sankcija, u rangu ambasadora, u State Departmentu.

O'Brien je također bio uključen u pronalaženje rješenja za okončanje rata u Bosni i Hercegovini i pomogao u formulisanju Dejtonskog sporazuma iz 1995. godine, kojim je taj rat okončan.

On je također predvodio podršku Sjedinjenih Država Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu, koji je pomogao privođenje pravdi odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.