Izvršni odbor MMF-a danas odlučuje o isplati druge tranše za BiH

objavljeno: 09.02.2018. u 09:11

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas će raspravljati o isplati druge tranše Proširenog aranžmana za BiH.

Za očekivati je da će nakon zasjedanja Izvršnog odbora tranša biti i isplaćena, a Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici donijelo Odluku o povlačenju tranše, u ukupnom iznosu 155.571.502,17 KM, te ovlastilo Ministarstvo finansija i trezora BiH da izda promisornu notu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će, kako je navedeno, izvršiti alokaciju sredstava druge tranše Proširenog aranžmana sa MMF-om u omjeru dvije trećine za budžet Federacije BiH i jedna trećina za budžet Republike Srpske.