Izmjene Zakona o akcizama: Od danas u parlamentarnoj proceduri

objavljeno: 01.12.2017. u 13:02

Izmjene Zakona o akcizama, koje je Vijeće ministara usvojilo na posljednjoj sjednici danas će biti upućene u parlamentarnu proceduru na usvajanje, saznajemo u državnoj vladi.

- Iako se govori o Zakonu o akcizama, radi se o paketu od tri zakona. Osim spomenutih izmjena, u proceduru usvajanja u državnom Parlamentu bit će upućene i izmjene zakona o sistemu PDV-a u BiH, te o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda – pojašnjavaju.

Za sada je, barem prema izjavama lidera političkih stranaka, osigurana podrška izmjenama ovih zakona u oba doma državnog Parlamenta. Međutim, još uvijek je nizvjesno kakva će biti sudbina ovih izmjena kada o njima bude raspravljala Komisija za finansije i budžet PSBiH, s obzirom na njen sastav, ukoliko izmjene budu išle u Parlament po redovnoj proceduri. 

VEZANI TEKSTAkcize: Osigurana većina u državnom Parlamentu, kakav će biti stav Komisije za finansije?

Novim prijedlogom je mogućnost zloupotrebe utroška novca eliminirana na način da se postojeće akcize na naftu i naftne derivate uopće ne povećavaju, već će doći do povećanja putarina sa postojećih 10 na 25 feninga.

Sredstva prikupljena od putarina su namjenskog karaktera i mogu se koristiti isključivo za gradnju, rekonstrukciju i održavanje autoputeva (20 feninga) i puteva (pet feninga) te nije moguće njihovo preusmjeravanje za druge potrebe. Istovremeno, povećanjem putarina za 15 feninga je izbjegnuta ranije spominjana mogućnost rasta cijena goriva za 15 feninga po litru dizela ili benzina.

Kako bi se riješio problem zloupotreba u vezi sa lož uljem i biogorivom, predloženo je povećanje akciza na lož ulje za 15 feninga te uvođenje akciza od 30 feninga na biogorivo i biotečnosti.

Usvajanje izmjena Zakona o akcizama je jedan od najvažnijih preduvjeta za nastavak kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Osim toga, od njihovog usvajanja zavisi i realizacija većeg broja kredita, koje odobravaju međunarodne banke poput EBRD-a, a koji su namijenjeni izgradnji autoputeva i drugih putnih pravaca u BiH.