U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija su nam kazali da su u toku radovi na više dionica. Rekli su nam da su okončani radovi na dijelu Stari Neum - Kiševo Broćanac, u dužini od 12 kilometara.

- U toku su radovi na poddionici Prapratnica - Hutovo u dužini od 2,5 kilometra, uključujući i tunel Žaba. Radovi su započeli u oktobru 2018. godine, rok izvođenja je 24 mjeseca, pa je očekivani završetak radova u oktobru ove godine. U toku su radovi na poddionici Stolovi - Drenovac 8,50 kilometara, a koji su započeli prošle godine u oktobru, a završetak se može očekivati u februaru 2021. godine - kazali su nam u Ministarstvu.

Dodaju da su ugovoreni radovi za poddionicu Broćanac - Prapratnica dužine tri kilometra, uključujući i radove na raskrsnicama Babin Do i Oskrušnica.

- Očekivani početak radova je najkasnije 1. juni ove godine, a predviđeni rok izvođenja radova je 14 mjeseci. A 12. maja ove godine otvorene su ponude za poddionice Hutovo - Cerovica i Cerovica - Stolovi ukupne dužine 10 kilometara. Do kraja maja će se odabrati izvođač radova, tako da je očekivani početak radova najkasnije 1. jula ove godine. Predviđen rok izvođenja je 14 mjeseci - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Planiran je završetak radova do kraja 2021. godine, a u cjelokupan projekat izgradnje ceste Neum - Stolac (Drenovac) će biti utrošeno 72 miliona KM.

Podsjećamo, stara cesta Neum - Stolac je bila širine tri metra na kojoj se moglo voziti maksimalno 40 kilometara na sat. Nova cesta je projektirana sa elementima trase za brzinu 80 kilometara na sat i kraća je za pet kilometara, čime će se vrijeme putovanja od Neuma do Stoca skratiti za više od 50 posto.

Izgradnja i modernizacija ceste Neum - Stolac veoma je važna za Općinu Neum jer će omogućiti bolju i bržu saobraćajnu komunikaciju Neuma sa ostatkom Bosne i Hercegovine, te će doprinijeti još bržem razvoju turizma.