U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine u Gradu Mostaru Centralna izborna komisija BiH će do 5.11.2020. godine overene kandidatske liste objaviti u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja, kao i na web stranici www.izbori.ba.

Centralna izborna komisija BiH danas je u skladu sa Uputstvom o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću usvojila i Odluku o određivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za Gradsko vijeće Grada Mostara za Lokalne izbore 2020. godine, a nakon što je 9.10.2020. godine provedeno žrijebanje. Navedena odluka kao i zapisnik sa žrijebanja danas će biti dostupni javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH, saopćio je CIK.