U usvojenom zaključku stoji da se javno glasanje za izbor gradonačelnika obavljeno na sjednici 5. februara stavlja van snage. Pored već postojećih kandidatura Irme Baralije (Naša stranka), Zlatka Guzina (Koalicija za Mostar) i Marija Kordića (HDZBiH) omogućava se i dodatno kandidiranje.

Formira se Odbor za izbor koji se sastoji od po jednog člana ispred svakog kluba vijećnika i omogućava se glasanje opravdano odsutnoj vijećnici Boški Ćavar, tako da će članovi Odbora za izbor otići do vijećnice Ćavar kako bi ona mogla tajno glasati.   

SDP koji je u BH Bloku sa Našom strankom, kandidirao je za gradonačelnika i Armana Zalihića. 

Vijećnik Koalicije za Mostar Adil Šuta je kazao da je poštujući konačni autoritet visokog predstavnika zaključak usvojen jednoglasno, te da nisu željeli osporiti dodatne kandidature, kako se ne bi dalje osporavao proces izbora gradonačelnika. 

Članovi Odbora za izbor su u ime klubova vijećnika Silvio Bubalo, Kažimir Milićević, Adil Šuta, Adela Gosto, Sanel Žuljević i sekretar Gradskog vijeća Marija Soldo.