INTERVJU – Srebrenka Golić: Izgradnja odlagališta na granici svjetski je presedan, i mi to nikada nećemo dozvoliti!

objavljeno: 19.06.2016. u 07:52

Spremni smo da ovaj problem riješimo u duhu dobrosusjedskih odnosa, mirnim putem. Ali smo spremi i da tražimo zaštitu naših prava pred međunarodnim arbitražnim institucijama.

Razgovarala: Elma DUVNJAK-ŠALAKA

Srebrenka Golić, predsjedavajuća Radne grupe za Trgovsku goru u intervjuu za Faktor govoreći o ozbiljnoj nakani Republike Hrvatske da u blizini naše granice gradi odlagalište nuklearnog otpada, poručuje kako će oni učiniti sve da do toga ne dođe. Naglašava da će ako zatreba, zatražiti zaštitu prava i pred međunarodnim arbitražnim institucijama. Dodaje kako je za rješavanje ovog problema neophodno i mnogo veće angažovanje Vijeća ministara BiH upozorivši da nema vremena za čekanje.

FAKTOR: Da li će Bosna i Hercegovina moći spriječiti Republiku Hrvatsku u njenoj namjeri da nedaleko od naše granice, na području Trgovske gore, odlaže svoj nuklerani otpad?

GOLIĆ: Mi činimo sve da do izgradnje odagališta na samoj granici sa BiH ne dođe. Dakle, više od godinu uporno se obraćamo Republici Hrvatskoj sa zahtjevima da nas, u skladu sa međunarodnim konvencijama uključe u proces donošenja odluke, na što kao pogođena zemlja imamo pravo. Istina, hrvatska strana se obavezala da će u potpunosti poštovati odredbe Protokola o strateškoj procjeni uz Konvenciju o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, iako BiH nije ratifikovala ovaj protokol.

FAKTOR: Zašto protokol nije ratifikovan?

GOLIĆ: Dopustite mi da ovdje napravim sasvim opravdanu digresiju, koja puno govori.

Naime, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Vlada Republike Srpske, i Ministarstvo turizma i okoliša i Vlada Federacije su ispunili svoje obaveze u pogledu ratifikacije Protokola o strateškoj procjeni i dostavili saglasnosti za ratifikaciju Vijeću ministara BiH još prošle godine. Do danas, Vijeće ministara BiH nije razmatralo pitanje ratifikacije ovog protokola, ostavivši, praktično, mogućnost hrvatskoj strani da prekrši dato obećanje. Mi zaista nemamo vremena za čekanje. Hrvatska strana radi u skladu sa svojim političkim odlukama i za sada ignoriše našu javnost.

FAKTOR: Znači ne postoje naznake da Hrvatska odustane od Trgovske gore?

GOLIĆ: Ne, iako su protiv izgradnje odlagališta/skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva i građani Sisačko-moslavačke županije. Zatim, dio hrvatske stručne javnosti, pa čak i neki hrvatski zastupnici u Evropskom parlamentu, za sada ne postoje naznake da će Hrvatska odustati od ove lokacije. Međutim, ni mi nećemo odustati od našeg prava da živimo u zdravoj životnoj sredini! Izgradnja odlagališta na samoj granici je svjetski presedan i mi to nećemo dozvoliti. Zbog toga Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara moraju dati daleko veći doprinos i tražiti od Republike Hrvatske da odustane od izgradnje.

FAKTOR: Šta je do sada Radna grupa, odnosno vlasti u Bosni i Hercegovini, učinili da se spriječi odlaganje otpada?

GOLIĆ: Ja zaista moram reći da je Vijeće ministara bilo inertno i prilikom imenovanja Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor. Radna grupa je operativno tijelo s osnovnim zadatkom da osigura koordinaciju rada institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, i lokalnih nivoa vlasti u vezi s aktivnostima potencijalne izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor. Vjerujte da ćemo, bez ustezanja, zahtijevati od Vijeća ministara daleko snažniji angažman i strogo poštovanje rokova i obaveza koje su im date zaključcima i rezolucijama zakonodavnih organa svih nivoa vlasti.

FAKTOR: Da li ćete se obratiti međunarodnim institucijama za pomoć?

GOLIĆ: Spremni smo da ovaj problem riješimo u duhu dobrosusjedskih odnosa, mirnim putem. Ali smo spremi i da tražimo zaštitu naših prava pred međunarodnim arbitražnim institucijama.

FAKTOR: Ukoliko Republika Hrvatska uspije u svojim nakanama, kakve bi to posljedice donijelo našoj zemlji, tačnije stanovništvu u neposrednoj blizini odlagališta?

GOLIĆ: Mi ćemo učiniti sve da do izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori ne dođe jer se tim potencijalnim odlagalištem direktno ugrožavaju životi i zdravlje 230.000 stanovnika općina Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Bužim,Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa, Bihać. S obzirom na geologiju Trgovske gore koja je sastavljena od krečnjačkih dolomita i veliki broj izvorišta pitke vode i podzemnih vodnih tokova, te izuzetnu trusnost ovog područja indirektno bi bilo ugroženo daleko više ljudi. Ugroženo je područje koje je izuzetno povoljno za razvoj poljoprivrede i turizma, tako da bi i ekonomski opstanak stanovništva na ovom području bio nemoguć. Ko bi kupio, recimo, med proizveden na području pogođenom radijacijom, ili mlijeko, meso, povrće… Ili ko bi dolazio da odmara na obalama Une? Moramo da uradimo sve da zaštitimo njihove živote, zdravlje i budućnost naših građana i njihove djece.

(Faktor.ba)