Kako je navedeno u izvještaju o radu, inspektori su u martu donijeli i 3.798 rješenja o kućnoj izolaciji, dok zajedno sa Komunalnom policijom učestvuju u nadzoru obaveznog sprovođenja epidemioloških mjera i preporuka.

Radi veće efikasnosti, uvedena je i nova praksa saradnje između inspekcije i komunalne policije, na način da se spiskovi pozitivnih osoba hitno dostavljaju komunalnoj policiji kako bi se vršila kontrola poštovanja mjera, dok je ranija praksa podrazumijevala da komunalna policija djeluje nakon prijema rješenja, navodi se u saopćenju.