KUIP KS će sankcionirati slučajeve kršenja propisa o načinu postavljanja plakata

Povodom službenog početka izborne kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 7. oktobra, Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata.

Uzevši u obzir dosadašnju praksu, tokom perioda izborne kampanje, ponovo se može očekivati nepropisno postavljanje plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa predizbornim porukama stranaka i kandidata, što će uzrokovati dodatno masovno onečišćenje prostora i narušiti urbani izgled grada, upozoravaju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Pozivaju sve nadležne organe i inspekcijske službe da poduzmu dodatne mjere iz svoje nadležnosti na sprečavanju postavljanja, odnosno sankcionisanje i pravovremeno uklanjanje nepropisno postavljenih promotivnih sadržaja.

Potrebno je da i svi pravni subjekti zaduženi za upravljanje i održavanje javnih površina, objekata i instalacija komunalne privrede na području Kantona Sarajevo poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja i pristupe njihovom hitnom uklanjanju, saopćeno je iz KUIP.

Naglašavaju da je postavljanje plakata zabranjeno izvan mjesta određenog za tu svrhu, a zabrana se odnosi na stubove javne rasvjete, kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada...

Službe komunalnih redara KJKP "Rad" i KJKP “Park”, koje vrše neposrednu zaštitu komunalne čistoće na terenu, tokom izborne kampanje i do okončanja izbornog procesa, vršit će pojačanu kontrolu, te će sve uočene nepravilnosti biti sankcionirane.

Kantonalna komunalna inspekcija će utvrđene nepravilnosti sankcionisati u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo izdavanjem prekršajnih naloga.

Predviđena novčana kazna za pravne subjekte iznosi od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 500 do 2.000 KM.

Iz KUIP-a KS pozivaju sve učesnike izborne kampanje da se suzdrže od nezakonitih radnji, te ističu da poštivanjem propisa na najbolji način pokazuju ozbiljnost njihovih namjera, društveno-političku osviještenost, brigu za zajednicu i dobrobit svih stanovnika Kantona Sarajevo.