U svrhu nadzora nad provođenjem Odluke, timovi Inspekcije Grada Mostara navedenog dana bit će na terenu te u tom smislu provoditi inspekcijske nadzore u predmetu poštivanja neradnog dana državnog praznika, saopćeno je iz Grada Mostara. 

- Pravovremeno pozivamo sve poslovne subjekte iz oblasti trgovine čiji rad podliježe predmetnom ograničenju, da svoje poslovanje prilagode toj činjenici, i da navedenog dana ne budu zatečeni u obavljanju poslovnih djelatnosti, kako ne bi bili prekršajno sankcionirani - ističe se u saopćenju.

Poslovni subjekti se upozoravaju na zaprijećene kazne zatjecanja u prekršaju. U skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini kazna pravnim osobama kreće se u rasponu od 2.000 do 10.000 maraka, odgovornim osobama u pravnim osobama od 500 do 1.500 maraka te fizičkim osobama-trgovcima od 500 do 1.200 maraka.

Zapriječene kazne, shodno Odluci, kreću se u rasponu od 1.000 do 3.000 maraka za pravne osobe, od 500 do 1000 maraka za odgovorna osoba u pravnim osobama te za fizičke osobe od 200 do 500 maraka.