Imenovani su kao najbolje rangirani kandidati nakon provedenog javnog konkursa Agencije za državnu službu BiH.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Tarika Rahića za direktora Agencije za javne nabavke BiH, nakon okončane procedure javnog konkursa, kao najboljeg kandidata u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, saopćilo je Vijeće ministara BiH.