Kazala je ovo danas tužiteljica Sanja Tadić - Stojisavljević na nastavku suđenja Zeljkoviću i još četvorici optuženih u predmetu "Korona ugovori" u Okružnom sudu Banja Luka, a kojima se sudi zbog zloupotreba prilikom nabavke medicinske opreme u RS-u tokom pandemije koronavirusa.

Tužiteljica je precizirala da je potraga za Zeljkovićem raspisana u 13.30 sati, a on je nakon toga izašao iz BiH, navjerovatnije u Bosanskoj Gradišci. Na zahtjev tužilaštva, Granična policija BiH je odgovorila: "Prelazak nije evidentiran".

S druge strane, nadležni organi Hrvatske su evidentirali da je spornog dana u 15.09 sati ušao u Hrvatsku na graničnom prelazu Stara Gradiška.

- Na koji način je prešao granicu, to je samo njemu poznato – rekla je Tadić - Stojisavljević.

Zeljkovićeva odbrana je danas prigovarala na zakonitost pretresa koji je 15. septembra 2021. godine rađen u Institutu za javno zdravstvo RS (IJZ) u Banjoj Luci, tvrdeći da tadašnja pomoćnica direktora Jela Aćimović nije imala ovlaštenja da mu prisustvuje, pozivajući se na pravilnik IJZ o sistematizaciji koji to reguliše.

Advokat Jadranka Ivanović nije osporavala da Zeljkovića u vrijeme pretresa nije bilo u Institutu, ali je u više navrata podvukla da Aćimović nije bila ovlaštena da ga mijenja.

Tužiteljica je ocijenila da je prigovor o nezakonitosti pretresa neosnovan, a potom detaljno govorila o svemu što se dešavalo taj dan.

Ponovila je ono o čemu je govorila na prošlom ročištu kako prilikom dolaska policije Zeljković nije bio na radnom mjestu, da ga je službenica pozvala oko 11.30 sati kada je rekao da će "brzo doći", te da se poslije nije javljao na pozive i bio nedostupan sve do oko 15.30 sati kada je poslao SMS da je na pregledu u Beogradu, tvrdeći da "ne može pričati zbog migrene".

Podvukla je da je Zeljković "bio je upoznat o neophodnosti svog prisustva".

- Ipak, isključio je telefon i napustio Republiku Srpsku - kazala je Tadić- Stojisavljević.

Govorila je i o tome kako je dan kasnije, nakon što se predao, ispitivan u tužilaštvu gdje se branio "neiznošenjem odbrane", ali da je u pogledu napuštanja RS-a kazao da je imao "unaprijed zakazan ljekarski pregled u Beogradu".

Tužiteljica je detaljno obrazložila informacije koje su dobili od ORL specijaliste UKC Srbije o pregledu Zeljkovića.

Istakla je kako je u ljekarskom nalazu navedeno da je došao zbog "migrene praćenje mučninom i povraćanjem", kao i da je pregled trajao svega deset minuta, a u nalazu je navedeno - "bez ozbiljnih problema, nalaz uredan".

- Nije imao zakazan ljekarski pregled, nego je napustio RS kada je saznao za pretres i nalog za privođenje - podvukla je.

Potvrdila je i da je, u listinzima njegovog telefona, evidentirano da je bio nedostupan sve do 15.24 sati kada je poslao SMS tvrdeći da je na pregledu, što je po ocjeni tužiteljice "neistina", jer je u 15.09 sati tek prešao granicu i ušao u Hrvatsku.

- Da li smo mi, zaboga, trebali čekati da se Zeljković smiluje i vrati, pa da se obavi pretres - kazala je tužilac.

Njeno obraćanje u sudnici naišlo je na burne reakcije odbrane, kako Zeljkovića, tako i branilaca drugih optuženih, koji su navodili da je povrijeđeno pravo na odbranu i pravo na postupak, te da tužiteljica sada predlaže dokaze kojih nema uz optužnicu.

Drugi Zeljkovićev branilac, advokatica Jasminka Jovišević, ocijenila je da odbrana i tužilaštvo u dosadašnjem postupku nemaju jednak tretman, a kritikovala je i predsjednika sudskog vijeća Dragana Uletilovića da je dozvolio tužiocu da upravlja postupkom.

- Mi u ovoj fazi ne možemo tražiti izuzeće, ali vi se možete sami izuzeti - kazala je Jovišević.