Uz prijavu, Tužilaštvu BiH dostavljeni su i materijali i informacije iz predmeta Županijskog tužilaštva u Zagrebu radi mogućeg preduzimanja krivičnog progona u BiH, navela je portparol Državnog tužilaštva Hrvatske Martina Mihordin.

Ona kaže da je riječ o krivičnoj prijavi koju je u martu 2017. godine od hrvatskog Državnog tužilaštva dobilo sedam udruženja Hrvata žrtava rata u BiH i da je prijava Tužilaštvu BiH proslijeđena u skladu sa Protokolom o saradnji u progovnu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida potpisanih između tužilaštava Hrvatske i BiH 2013. godine.

Prema riječima Mihordin, krivična prijava dostavljena je BiH jer prijavljena lica imaju prebivalište u BiH, što je osnovna pretpostavka za preuzimanje progona, a i krivično djelo su počinila na teritoriji BiH.

- Podnošenjem ove krivične prijave očekuje se sprovođenje postupka protiv odgovornih za počinjene zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a - navodi se u dokumentu.

Prijavljeni su Sefer Halilović, Jovan Divjak, koji je u međuvremenu umro, Vehbija Karić, Enver Hadžihasanović, Selmo Cikotić, Asim Koričić, Sakib Mahmuljin, Amir Kubura, Šerif Patković, Đemal Merdan, Ramiz Dreković, Salko Gušić, Enes Kovačević, Midhat Cerovac, Bakir Alispahić i Fahrudin Agić.

Oni se terete da su, namjeravajući osvojiti područja pod nadzorom HVO-a i osigurati izlaz na more, zajedno sa mudžahedinima počinili brojne zločine, pri čemu je samo u srednjoj Bosni ubijeno 876 civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, dok je protjerano i izbjeglo 118.000 Hrvata, te srušeno i spaljeno 270 katoličkih objekata.