Hodžić je ovom prilikom otkrio koliko iznose ministarske, a koliko premijerska plaća u Vladi TK.

Da li su za ovu godinu planirane uštede zbog pandemije na nivou Vlade Tuzlanskog kantona u smislu smanjenja plaća ministrima, njihovim savjetnicima? Svima su puna usta građana koji su usljed pandemije ostali bez posla, ali niko u državnoj službi ne želi da im se dira u plaće, benefite.

- Ove godine Vlada nije planirala smanjivati plaće bilo kome od uposlenika koji plaću primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Trenutna situacija nije takva da bi zahtijevala tako radikalnu mjeru, posebno ukoliko uzmemo u razmatranje i činjenicu da su plaće uposlenika u institucijama koje se finansiraju iz budžeta TK jedne od najnižih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ipak, Vlada prati stanje i prilive u budžet TK, tako da će i takve mjera, ukoliko do njih bude došlo, biti eventualno uzete u razmatranje. Treba imati na umu, do takve potrebe nije došlo ni tokom prošle godine, kada se budžet nalazio na direktnom udaru pandemije. Ove godine, imajući u vidu, trenutna globalna kretanja i njihove refleksije na naš kanton, očekujemo poboljšanje situacije i lagani oporavak privrede, a time i poboljšanje stanja u javnim prihodima.

Možete li nam reći koliko iznosi premijerska plaća u Vladi TK, a koliko ministarska?

- Plaće izabranih zvaničnika, među koje spadaju i premijer i ministri u Vladi Tuzlanskog kantona definirane su Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Tuzlanskog kantona koji je donesen 2015. godine i dopunjen 2017. navedenim zakonom, utvrđeni su platni razredi i koeficijenti za obračun plaća, a osnovica za obračun plaće je ista kao i za pripadnike Uprave policije, zaposlenike osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja, ustanova kulture (404 KM). Dakle, 404 KM (osnovica) puta 6,75 (koeficijent) jeste 2.727,00 KM (osnovna plaća bez dodatka za minuli rad). Osim plaće ministri ostvaruju pravo na devet KM (naknada za toli obrok) po izrađenom danu. Plaća premijera Tuzlanskog kantona iznosi 404 KM (osnovica) puta 8,2 (koeficijent) jednako je 3.312,8 KM (osnovna plaća bez dodatka za minuli rad). Osim plaće premijer ostvaruje pravo na devet KM (naknada za toli obrok) po izrađenom danu.

Na koji način Vlada TK planira pomoći u ovoj godini realnom sektoru koji je najviše pogođen pandemijom, radnicima koji su ostali bez posla i ne mogu hraniti svoje porodice?

- Uzimajući u obzir stanje u kojem se našla privreda Tuzlanskog kantona usljed pandemije koronavirusa, Vlada Tuzlanskog kantona će, putem Ministarstva privrede na prvom mjestu, najviše pažnje posvetiti programima koji se odnose na pružanje finansijskih poticaja privrednim subjektima na Tuzlanskom kantonu. U skladu sa usvojenim Budžetom TK za 2021. godinu u okviru programa Podrška razvoju Kantona za 2021. godinu planiran je iznos od 4.000.000 KM od čega 3.000.000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima i 1.000.000 KM za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Kome će biti podijeljeno tri miliona KM?

- Planirani iznos od 3.000.000 KM predstavlja bespovratna sredstva koja će putem javnog poziva biti dodijeljena mikro, malim i srednjim preduzećima, obrtima kao i novoosnovanim subjektima s ciljem održivosti postojećih radnih mjesta. Zatim, pružanja finansijske podrške privrednim subjektima pogođenim pandemijom kao i podrške preduzećima koja su krizu izazvanu pandemijom prepoznala kao razvojnu šansu. Također, nastavit će se realizacija kreditne linije sa UniCredit bankom (sa kamatnom stopom od 2,95 posto koju subvencionira Vlada TK). Znači, privrednicima je na raspolaganju i 60,5 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava. Navedeni iznosi su već osigurana sredstva, a treba napomenuti da je Vlada već pokrenula određene aktivnosti kako bi se spomenuti iznos i značajno povećao, a time i osigurala izdašnija podrška za privredu Tuzlanskog kantona.

Da li ćete realizirati još neke mjere pomoći?

- U oblasti rada i socijalne politike osigurano je više programa za koje je planiran višemilionski iznos. Između ostalih, tu su i jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20 posto prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih 11 mjeseci 2020. godine, odnosno u iznosu od 172 KM. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 25 posto prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Za ostvarivanje ovog prava u Budžetu TK za 2021. godinu je planirano 120.000,00 KM. Također, Vlada je planirala i da novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznosi 86 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25 posto prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci.