Lokacija koja je predviđena je ona na Trgu Bosne i Hercegovine, ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Ali Tvrtka I na toj lokaciji možda nećemo gledati. Mnogi su komentirali da to uopće nije dobra lokacija. 

Gradsko vijeće Sarajeva je ranije svojom odlukom o podizanju spomenika Tvrtku I Kotromaniću definisalo lokaciju za podizanje ovog spomenika u parku između zgrade Predsjedništva i Vlade Kantona Sarajevo. Međutim, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika dala je negativno mišljenje na dostavljeno idejno rješenje za predloženu lokaciju, pozivajući se na odluku o proglašenju historijskog urbanog pejsaža.

Potom je Gradsko vijeće razmotrilo novu lokaciju. Predložena lokacija se nalazi ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uz repliku srednjovjekovnog stećka koji predstavlja historijski period srednjeg vijeka, ujedno i period vladanja bosanskog kralja Tvrtka. Tako utvrđen Nacrt je, zaključkom Gradskog vijeća, upućen u javnu raspravu.

Navodno u Gradskoj upravi razmatraju još jedanu lokaciju, nedaleko od ove ispred zgrade Parlamenta BiH. Radi se o lokaciji na Marijinom Dvoru, onoj na trotoaru između dvije saobraćajne trake kod SCC-a. Da li će to zaista biti zvanični prijedlog, nije poznato, ali nezvanično to je laokacija o kojoj se razmišlja.