Kreditni rast registriran je kod stanovništva za 86,1 milion maraka (0,8 posto), privatnih poduzeća za 79,5 miliona (0,9 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 5,8 miliona (1,0 posto) i kod vladinih institucija za 5,5 miliona maraka (0,5 posto). Smanjenje kreditnog rasta je registrirano kod ostalih domaćih sektora za dva miliona maraka (1,2 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u aprilu 2023. iznosila je 4,6 posto, nominalno 975,3 miliona maraka. Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 604,9 miliona maraka (5,7 posto), privatnih poduzeća za 296,8 miliona (3,3 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 99,2 miliona (19,6 posto ) i kod ostalih domaćih sektora za 1,4 miliona maraka (0,8 posto). 

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrirano je kod vladinih institucija za 27 miliona maraka (2,4 posto).
Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju aprila 2023. godine iznosili su 29,41 milijardu maraka, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 142,9 miliona maraka (0,5 posto).

Rast depozita na mjesečnom nivou registriran je kod sektora stanovništva za 110,9 miliona maraka (0,7 posto), kod nefinansijskih javnih poduzeća za 12,9 miliona (0,7 posto) i kod ostalih sektora za 53,8 miliona maraka (3,0 posto). 

Depoziti su smanjeni kod vladinih institucija za 25,2 miliona maraka (0,6 posto), kao i kod privatnih preuzeća za 9,6 miliona maraka (0,2 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u aprilu 2023. godine iznosila je 9,4 posto, što je u apsolutnom iznosu 2,53 milijarde maraka. Godišnji rast depozita registriran je kod sektora stanovništva za 1,33 milijarde maraka (9,6 posto), vladinih institucija za 301,4 miliona (7,4 posto), privatnih preduzeća za 943,6 miliona (18,3 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 52,8 miliona maraka (2,9 posto). Kod nefinansijskih javnih poduzeća depoziti su na godišnjem nivou smanjeni za 95,2 miliona maraka (4,7 posto), podaci su Centralne banke BiH.