Nakon što su jučer ispred Mreže "Naše društvo" iznesene zabrinjavajuće informacije o smrtonosnom otrovu piralenu koji se nalazi u mulju nataloženom u novoizgrađenim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, reagovali su danas iz Grada Mostara. Odbacuju optužbe na račun Grada Mostara, Gradonačelnika i JP Vodovod, o projektu rada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, nazvavši ih zlonamjernim, neutemeljenim i politički motiviranim.

-Naime, istina je kako se projekt izgradnje pročistača radio po principu "ključ u ruke", što znači da Grad Mostar nije direktno uključen u transfer finansijskih sredstava, čime u potpunosti odbacujemo i opovrgavamo bile kakve malverzacije koje su smišljeno plasirane u javnost - ističu.

Naglašavaju,  kako je projekt izgradnje i finansiranja pročistača vođen pod nadzorom Svjetske banke (WB) i sam projekt još je u probnoj fazi, odnosno radi s jednom trećinom kapaciteta i pod odgovornošću je izvođača radova grčke tvrtke Aktor i da to vrlo jasno i konkretno znači da nije uopće predan investitoru - Gradu Mostaru na upravljanje. Napominju kako je trošenje novca za projekt izgradnje pročistača rađeno pod nadzorom Svjetske banke koja je odobravala i kontrolisala svaku isplatu, kao i da na postrojenju rade 22 radnika i svi su stručno osposobljeni za posao koji rade.

-Optužba da se građani Mostara kontinuirano i godinama truju je neistina i u funkciji određene politike, a što najbolje znaju oni koji ove neistine plasiraju i s kojima uznemiruju javnost i građane Mostara, kao i njihovi naručitelji i nalogodavci - tvrde.

To najbolje potvrđuje neosporna činjenica, dodaju,  da je spomenuto postrojenje počelo s probnim radom tek u šestom mjesecu 2018. godine i da se mulj počeo proizvoditi u posljednja četiri mjeseca te da isti sadrži sve one materije koje u većoj ili manjoj koncentraciji sadrži mulj i u drugim postrojenjima u BiH.

Ističu kako u prilog te činjenice govori i Izvještaj hemijske analize parametara dehidriranog mulja sa Postrojenja otpadnih voda u Mostaru  broj: 02-24-1-1-160-6/19, a kojeg je izradio Federalni zavoda za agropedologiju iz Sarajeva na zahtjev JP Vodovod Mostar.

-U tom Izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju iz Sarajeva stoji da upotreba mulja u poljoprivredne svrhe nije moguća te da se predmetni mulj ne može koristiti kao kondicioner na poljoprivrednom zemljištu ali da se može/treba odlagati na uređenoj gradskoj deponiji- kazali su. Ove navode je potvrdio i Ejub Trako iz Federalnog zavoda za agropedologiju, potvrdivši da je analiza izvršena 13.03.2019. prema njihovom pravilniku.

-Dobili smo rezultate da teških metala nema u prekograničnoj vrijednosti, ali da ima organskih polutanata, opasnih tvari u prekograničnim vrijednostima, može se reći, u enormnim prekograničnim vrijednostima. Mi smo rekli da se ovakav kakav jeste mulj, ne može koristiti u poljoprivredi i da se treba deponovati na uređenu deponiju - pojasnio je Trako.

Na upit o piralenu, tvrdi da ne rade analize na piralen, nisu akreditovani, no da to ne znači da nisu u mogućnosti.

-Ukoliko bi eventualno Vlada FBiH od nas tražila da se uradi, vrlo brzo bismo mogli raditi i analizu na piralen - naglasio je Trako.

Iz Grada ističu kako je istina da postoji problem u odlaganju mulja zašto što se mogućnost deponiranja na deponiji osporava od strane same Deponije te je u tom pravcu zakazan sastanak 10.6. 2019. s predstavnicima federalnog Ministarstva okoliša i turizma, a koji su inače zaduženi za izdavanje okolišne dozvole i za postrojenje pročistača i za regionalnu deponiju. Također, da u okolišnoj dozvoli koju je izdalo spomenuto ministarstvo iz 2018. godine stoji eksplicite da će se dehidrirani mulj s postrojenja pročistača odlagati na navedenoj deponiji. Nakon svega ostaje nejasnoća otkud tvrdnje da je piralen u mulju?!