Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika ili jednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, ovisno o tome šta prije nastupi.

Ured visokog predstavnika u proteklih 26 godina učestvovao je u donošenju desetaka zakonskih rješenja, koji bez pritiska međunarodne zajednice ne bi bili usvojeni.

Svi ovi zakoni stupali su na snagu odmah i nije ih bila obavezna usvojiti Parlamentarna skupština BiH. 

Isti slučaj je i sa nametnutim odredbama Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici, koje se uopće ne moraju upućivati u parlamentarnu proceduru. Negiranje genocida od sada će u Bosni i Hercegovini biti kažnjavano. 

Ovo su samo neki od zakona koje su visoki predstavnici tokom svojih mandata nametali: 

- Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o lijekovima, Zakon o sukobu interesa, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH, Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu C Sporazuma o pitanjima sukcesije, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji, Zakon o dopuni Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske, Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom FBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, Statu Grada Mostara...