Kada je riječ o o izvozu roba i usluga s prostora BPK Goražde, sa osvrtom na FBiH i državu BiH za šesti mjesec 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, bez obzira na teške ekonomske i privredne prilike izazvane pandemijom virusa COVID-19, prema riječima Dževada Terovića, izvozno orijentisana privredna društva s prostora ovog kantona ostvarila su najbolji rezultat u posljednjih pet-šest godina, izvozeći u 55 zemalja svijeta.

- Kada je u pitanju izvoz roba i usluga, za šest mjeseci 2021. godine izvezli smo robe u vrijednosti 119 miliona maraka, što je za 42 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine i znači da smo zaista napravili izuzetno dobar rezultat. Napravljen je platni suficit od 44 miliona maraka i postigli smo najbolji rezultat u državi Bosni i Hercegovini – kazao je Terović.

Kada bi došlo do promjena kriterija za izračunavanje prihoda sa Jedinstvenog računa BiH imali bismo još veće šanse za razvoj privrede kada je u pitanju BPK Goražde, kaže Terović.

- BPK Goražde u posmatranom periodu uvezao je 45 miliona maraka roba i usluga što je za 29 miliona KM više nego prethodne godine. Uvoz roba u BPK Goražde uglavnom se odnosi na repro-materijale, sirovine i opremu koja se koristi u procesu proizvodnje naših preduzeća. Imamo malo učešće uvoza roba namijenjenih krajnjoj potrošnji jer nemamo registrovanih velikih firmi koja se bave uvozom tih roba već snabdijevanje stanovništva obavljaju dijelovi pravnih lica, većih kompanija registrovanih van kantona Goražde – kazao je Terović.

On je naveo da ovo pitanje treba značajno analizirati jer bitno utječe na uplatu poreza na dobit jer se plaća prema sjedištu domicila.

- U BPK Goražde sve je manje stanovnika. Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH iz maja 2021, rođeno je više od 60 djece, a 172 je umrlo. Iz godine u godinu povećava se starosna stuktura stanovništva pogotovo stanovnika iznad 65 godina, a od 15 do 64 godine pada nam broj stanovnika. I što je još gore, sve je manje djece od 14 godina, a koji bi za koju godinu trebali početi raditi – ističe Terović

Broj zaposlenih u BPK Goražde na dan 28. juli 2021. godine, prema podacima Porezne uprave, veći je za 54 u odnosu na kraj 2020. godine.

– Na dan 31. decembar 2020. godine po prebivalištu zaposlenika bilo je zaposleno 7.459, a zaposlenih po sjedištu poslodavca bilo je 6.913. Podaci koje je objavila Porezna uprava FBiH krajem jula 2021. godine govore da je u Goraždu zaposleno 7.504 po sjedištu zaposlenika, a po drugoj osnovi po sjedištu poslodavca 6.909. Ovo su dobri rezultati u odnosu na pandemiju COVID-19, a u prerađivačkoj industriji čak je i plaća povećana za četiri posto – ističe Terović.

Na birou za zapošljavanje u BPK Goražde zaključno sa 30. junom 2021. godine nalazi se 3.254 osobe.

- Oko 1.053 osoba koji su na birou nemaju nikakvo formalno obrazovanje. Uz to njihova starosna struktura je nepovoljna i nekonkurentni su na tržištu rada. Niko neće da zaposli osobu stariju od 55 godina, a uz to bez ikakve kvalifikacije. Oni su na birou rada zbog zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite – zaključuje Terović.