Smatraju, kako navode, da su te osobe suprotno važećim zakonskim propisima pristupale i nezakonito raspolagale ličnim podacima velikog broja građana Grada Mostara - prije svega Bošnjaka.

- Gradska organizacija SDA Grada Mostara ovom krivičnom prijavom želi na ozbiljan i odgovoran način upoznati javnost u gradu i BiH, sa kršenjem osnovnih prava i sloboda građana Grada Mostara zagarantovanih i zaštićenih Ustavnom FBiH, te Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda - saopćili su.

SDA Grada Mostara, kako dodaju, sa zabrinutošću prati daljnje odvijanje novonastale situacije.

- Pokretanje istražnih radnji i hitno angažiranje "dežurnog HDZ-ovog tužioca", koji se do sada bavio samo privrednim kriminalom i predmetima koje mu da u zadatak HDZ, kao što su izbor komesara HNK, procesuiranje članova "Inicijative za Stolac" kao i posljednje prijave HNS-a, doživljavamo kao organizovan i jako dobro planiran pritisak na građane bošnjačke nacionalnosti u gradskim područjima: Jug, Jugozapad i Zapad, a sve uz nezakoniti politički i stranački utjecaj na institucije, koje bi se trebale neometano i nezavisno baviti svojim vrlo važnim nadležnostima i poslovima - naveli su.

Informativni razgovori

Podsjećaju kako se na tzv. "informativne razgovore" pozivaju građani Mostara - Bošnjaci, koji su u proteklom ratu već pretrpjeli strašan teror ratnih zločina i etničkog čišćenja, a što je dokazano i presudama Suda u Hagu.

- Negiranja presuda sudova, što je ozbiljno krivično djelo, ne zanimaju nadležno Tužilaštvo u HNK, ali se na sva zvona pokreću istrage o čisto lokalnim osnovnim administritivnim pravima građana, koja su im, osim toga, striktno zagarantovana i zakonima i Ustavom - navode i dodaju:

"Možda je neko mislio da se Bošnjaci iz dijelova Mostara, iz kojih su svojevremeno temeljito etnički očišćeni, više nikada neće vratiti, ali to se na njihovu žalost - nije dogodilo. Štaviše, Bošnjaci, ne samo da nisu odustali od prostora, koja su decenijama i stotinama godinama naseljavali, već su se spremni i vratiti tamo gdje pripadaju. A to, očito, nekima jako smeta".

Ističu da je krajnje je zanimljivo, ali i zabrinjavajuće sa stanovišta poštivanja pravne države da se građane koji se pozivaju na "razgovor" pita, između ostalog, i da li su glasali na izborima (!?), što je lišeno bilo kakve logike jer su prava na biranje i izbor osnovne ustavne kategorije, prepoznate i međunarodnim konvencijama. Takvo zadiranje u ljudska prava po pitanju izbora je, smatraju, najjednostavnije rečeno - skandalozno.

Podsjećaju kako je u zadnje vrijeme više od 1.400 građana Mostara odlučilo promijeniti prebivalište, ali je "političkim istražiteljima", eto jedino bitno zašto je to učinilo nekih 300 Bošnjaka!?

Osjećaj nesigurnosti

- Sve navedeno, dovodi do - blago rečeno - osjećaja nesigurnosti, ali i straha kod građana bošnjačke nacionalnosti u tzv. "zapadnom dijelu grada", a što je vjerovatno i bio glavni cilj ove operacije, nakon što se ispostavilo da izbori baš i nisu prošli onako kako su to neke stranke sa hrvatskin nacionalnim predzakom očekivale. Te i takve želimo podsjetiti da su za kompletan izborni proces nadležne Ustavom i zakonima predviđene institucije na čelu sa Centralnom izbornom komisijom BiH, a ne krojači smiješnih teorija zavjere - navode iz SDA Mostara.

Političke subjekte u Mostaru i šire pozivaju na poštivanje zakonskih procedura i demokratskih pravila, umjesto što ovim svojevrsnim "lovom na vještice" žele na silu kompenzirati ono što se izgubilo u legitimnom demokratskom procesu.

- Na potezu su sigurno i viši nivoi vlasti, ali i nadležni međnarodni faktori, koji ne smiju ostati nijemi i slijepi na ovako eklatantno i budimo do kraja otvoreni - bezobrazno i drsko kršenje osnovnih građanskih i ljudskih prava Mostaraca - zaključuju u saopćenju.