U prvih devet mjeseci 2019. godine prema podacima Centralne banke BiH realizovano je 861,1 miliona maraka direktnih stranih investicija u BiH, što je već nadmašilo iznose investicija u prošloj i pretprošloj godini, koje su  sa oko 800 miliona maraka bile rekordne u posljednjih desetak godina.

Protekle tri godine su najuspješnije po investicijama od velike ekonomske krize 2008. godine i nagovještavaju bolje dane za investicije u BiH, navodi se u saopćenju Agencije za unapređenje stranih ulaganja u BiH (FIPA).

U odnosu na isti  period prošle godine povećanje iznosi oko 29 posto, kada se uzme u obzir da je potrebno proknjižiti još investicije za posljednja tri mjeseca 2019. godine daje realne šanse da investicije u Bosni i Hercegovini dostignu milijardu maraka. 

Ovo su najnoviji podaci Centralne Banke BiH o direktnim stranim investicijama, koji u potpunosti potvrđuju ranije najave direktora FIPA Gordana Milinića da će 2019. godina biti rekordna po direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini i da postoje realne šanse da se dostigne magična suma od milijardu maraka. Svi napori FIPA, intenziviranje direktnih kontakata sa potencijalnim stranim investitorima,  učešće na velikom broju investicionh konferencija, organizovanje većeg broja investicionih skupova u saradnji sa diplomatsko-konzularnom mrežom BiH i niz raznih promotivnih ativnosti FIPA davali su indikatore da će 2019. godina biti najuspješnija za BiH u oblasti direktnih stranih ivesticija, dodaje se u saopćenju.