Podsjetio je da već tri godine pokušavaju ukazati na to da lokalna zajednica nema nikakve nadležnosti kada su u pitanju migranti te da je Grad Bihać i Velika Kladuša najviše izloženi problemu na koji ne mogu uticati te da su oni tu samo žrtva.

- Tražili smo i očekivali od nadležnih državnih institucija, a prije svih Ministarstva sigurnosti i Ministarstva civilnih poslova da poduzmu sve što treba te da pokušaju upravljati tim procesima, a ne da to bude prepušteno nevladinim organizacijama i agencijama Ujedinjenih nacija - podvukao je.

Međutim, kako podsjeća Fazlić, to se nije dogodilo sve dok nije došlo do zatvaranja Bire i problema u kampu Lipa kada je izbio veliki problem s migrantima u decembru, te se u januaru Ministarstvo sigurnosti s ministrom Selmom Cikotićem na čelu uključilo u rješenje tog pitanja.

- Početkom januara dogodilo se ono što smo cijelo vrijeme čekali kada je na Lipi održan sastanak ministara sigurnosti i odbrane Selme Cikotića i Sifeta Podžića, načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH i predstavnika Službe za strance - pojasnio je Fazlić.

Sada je u Bihaću potpuno drugačija situacija, kaže Fazlić, migranti su koncentrirani na dvije lokacije i to su Đački dom Borići i druga je kamp naselje Lipa gdje je najveći broj migranata.

Tim kampom upravlja i sve aktivnosti oko toga radi Služba za strance, ističe Fazlić, te nema pritiska na Gradsku upravu u smislu organizacije i finansijskom smislu nego to radi Služba odnosno Ministarstvo sigurnosti.

- I dalje su migranti najvažniji problem za Bihać i Veliku Kladušu, ali kada s tim upravlja i rukovodi nadležna državna institucija onda to sasvim drugačije izgleda - podvukao je Fazlić.

Migracije kao proces imaju svoju dinamiku i ako se razgovara o migracijama iz 2018. godine i 2021. godine one se razlikuju u smislu pojavnih oblika, kaže Fazlić, kao i situacije kada je USK u pitanju.

Gradonačelnik Bihaća podvlači da je taj grad nekoliko puta bio pregažen migrantima i tada nije bilo strategije koja bi donijela dugoročne rezultate.

- Nama je sada mnogo lakše jer se u cijeli proces uključilo i Ministarstvo sigurnosti i Služba za odnose sa strancima i Oružane snage na uređenju puta te to sada mnogo bolje izgleda - dodao je.

Pored toga, kazao je, u većem obimu uključilo se i Predsjedništvo BiH te je Fazlić komunicirao sa sva tri člana Predsjedništva BiH, a u rješenje pitanja migracija aktivno se uključilo i Vijeće ministara što znači da državni organi mnogo intenzivnije rade kako i treba da bude, zaključio je Fazlić.