Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade u sastavu: Dragan Stojnić, Denis Stojnić, Miroslav Živanović, Samir Fazlić, Srđan Srdić, Tea Mušić i Velija Katica iz sastava vijećnika Gradskog vijeća, te vanjski članovi Adis Arapović, Dženana Zlatar, Hadžan Konjo, Igor Baroš, Mirsada Murtić i Samir Arnautović, predložili su Gradskom vijeću kandidate za Šestoaprilsku nagradu.

Vijeće Veterinarskog faklulteta u Sarajevu predložilo je dr. Faruka Čaklovicu, iz oblasti nauke i obrazovanja, a u obrazloženju se navodi da u 40 godina aktivnog rada Čaklovica ima izuzetan doprinos u obrazovanju i objavljenim naučnim radovima. Pogledajte obrazloženje ovdje.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99 predložio je akademika Mirka Pejanovića iz ostalih oblasti. Krug 99 predložio je i HO Merhamet MDD iz oblasti socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti.

Za Mirka Pejanovića u obrazloženju se navodi da je u višedecenijskom naučno- istraživačkom radu postigao velike rezultate. Uz to se dodaje da je od 1992. do 1996. godine bio i član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i član državne organizacije za pregovore o zaustavljanju rata u BiH na mirovnoj Ženevskoj konferenciji od 1992. do 1994. godine.

Merhamet brine o najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH i čuvanju njihovog dostojanstva. U 22 kuhinje Merhameta dnevno se priprema oko 8.000 obroka za socijalno ugrožene građane. Ugled Merhameta odvano je prešao i granice BiH i njegovo dobročinstvo je stiglo do Somalije, Irana, Pakistana, Palestine, Indonezije, Turske, Sirije, Japana, Haitija i Sjedinjenih Američkih Država, navodi se između ostalog u prijedlogu Kruga 99.

Fudbalski Savez Kantona Sarajevo predložio je Aliju Hadžiosmanovića Bracu i tri fudbalska kluba Vratnik, Jug i Bosna sarajevska. U obrazloženju se navodi da je Hadžiosmanović punih 60 godina aktivan u sportu i kao jedan od glavnih organizatora mnogobrojnih fudbalskih turnira za vrijeme i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu i da još uspješno vodi svoj fudbalski klub Vrbanjušu. 

Gradski vijećnici su danas tajno glasali o prijedlozima Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade koji je ove godine proveo proceduru u skladu sa unaprijeđenim procesom u odnosu na ranije godine.

- Šestoprilske nagrade nisu dodijeljene iz oblasti kulture i privrede, a o tome će se naknadno odlučivati – rekao nam je Velija Katica, predsjednik Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade.

Nagrade će dobitnicima na svečanoj akademiji 6. aprila ove godine uručiti gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić.