Pod kojim uvjetima će se građanima i firmama odgoditi plaćanje kredita na tri mjeseca, razgovarali smo sa Adnanom Smailbegovićem koji je u ime poslodavaca FBiH prisustvovao današnjem sastanku u Sarajevu na kojem je predočena ova odluka.

- Na sastanku je bio premijer Federacije BiH Fadil Novalić, predstavnici skoro svih banaka, Agencije za bankarstvo FBiH. Sada je ostalo da se banke i Agencija usaglase oko te odluke. Federalna agencija za bankarstvo mora sa RS-om usaglasiti tu odluku kako to bilo harmonizirano na nivou FBiH i RS-a. I sa tom odlukom će se izaći u javnost danas ili sutra kako bi moratorij postao zvaničan. Ono što je važno, što se tiče privrednih subjekata, moratorij će se primjenjivati selektivno. Ne na sve firme, nego na one u stanju potrebe koje su ugrožene zbog situacije s koronavirusom - govori nam Smailbegović i dodaje:

- Dakle, firme koje nisu ugrožene nemaju potrebe za tim. Moratorij na plaćanje kredita će biti najmanje tri mjeseca, čak do mogućnosti i do 12 mjeseci za određene firme za koje se procijeni ugroženost. Za fizička lica je neki prijedlog da se ide, da svi koji to hoće, budu oslobođeni plaćanja kredita u naredna tri mjeseca, a oni koji neće, da se izjasne, da kažu: "Mi želimo nastaviti plaćati" - rekao nam je Smailbegović.

Dodaje da se sada mora tehnička procedura maksimalno debirokratizirati, a što je zahtjev banaka prema Agenciji, da ona te same postupke, tehniku, debirokratizira.

- Firme će imati selektivni pristup, oni koji imaju probleme će poslati nekoliko papira elektronski, ovi će to pregledati. Ovaj moratorij je odlična stvar i za poslodavce i za građane i ovdje je bankarski sektor pokazao jednu dozu solidarnosti. Važno je da pričamo o moratoriju na glavnicu i kamate. Sada je bitno u ova dva-tri mjeseca da se preživi - rekao je Smailbegović.