Posmrtnina iznosi 428 KM, u visini prosječne penzije u Federaciji BiH.

VEZANI TEKST - Bekan: Ko ima para liječi se od koronavirusa, ko nema umire

- Što se iznosa isplaćenih naknada tiče, već smo u 2021. isplatili pet miliona KM koji su za tu svrhu predviđeni našim finansijskim planom. Preraspodjelom sredstava finansijskog plana, osigurat ćemo dodatna dva miliona KM, koliko će, prema procjenama, trebati za podmirenje naknada do kraja ove godine - rekao nam je Tomislav Kvesić, portparol Zavoda PIO FBiH.

Upitali smo koliko vremena prođe od predaje zahtjeva za posmrtninu do isplate novca.

- Zakonski rok za donošenje odluke o pravu na naknadu troškova sahrane / dženaze je 60 dana od dana zaprimanja kompletne dokumentacije. Taj rok se poštuje - kazao nam je.

Razgovarali smo i sa jednim od penzionera.

- Troškovi dženaza i sahrana su oduvijek preskupi. Šta je tih 428 KM, kada vam tri puta toliko treba za ukop. I još ovu posmrtninu koja je mizerna morate čekati dva mjeseca, a ponekad i duže, i treba vam za to more papira. Jednostavno, kada vam najmiliji preseli, morate se snalaziti kako znate i umijete, posuđivati novac - ispričao nam je Rasim Š.

Kod predaje dokumentacije u poslovnicu Zavoda PIO, neophodno je da se popuni zahtjev za naknadu troškova ukopa.

Uz zahtjev priložiti (originalne dokumente ili ovjerene kopije) i to:
- Izvod iz matične knjige umrlih
- Izvod iz matične knjige vjenčanih - kada zahtjev podnosi supružnik, i to ako na Izvodu iz matične knjige umrlih nije upisana činjenica o sklopljenom braku umrlog
- Punomoć - ako se zahtjev podnosi po punomoćniku
- Dokaz o srodstvu s umrlim korisnikom penzije - kada zahtjev ne podnosi supružnik, nego drugi član uže porodice umrlog korisnika penzije
- Uvjerenje o prebivalištu umrlog korisnika penzije (izdato od CIPS-a ili MUP-a)
- Računi o troškovima ukopa (izdat od pravnog subjekta registrovanog za ukope i srodne djelatnosti)
- Penzionerski ček umrlog korisnika iz posljednjeg tromjesječja isplate