To u strukturi ukupnog salda duga čini približno 51,32 posto udjela duga poslovnih subjekata s većinskim udijelom državnog kapitala u ukupnom dugu u prinudnoj naplati (saldo duga svih poreznih obveznika u prinudnoj naplati na dan 31.12.2020. godine iznosio je 3.035.434.794,23 KM), saopćeno je Faktoru u PUFBiH.

Najzaduženije je Javno preduzeće Željeznice FBiH koje duguju ukupno 194.743.670,34 KM, od čega se na glavni dug odnosi 181.613.896,50 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 13.129.773,84 KM. Zatim slijedi Rudnik mrkog uglja Zenica sa 152.964.980,95 KM duga (glavni dio 138.992.126,80 KM, zatezne kamate 13.972.854,15 KM).

Na trećem mjestu je GRAS sa 131.059.519,60 KM (91.070.438,48 KM - 39.989.080,12 KM). Među pet najzaduženijih su još dva rudnika. Rudnici Kreka u minusu su za 127.618.562,59 KM (124.175.962,07 - 3.442.600, 52 KM), dok ZDRMU Breza duguje 100.932.069,18 KM (98.066.640,59 KM - 2.865.428,59 KM).