- Nakon zbora građana Mjesne zajednice Saraj Polje, a u vezi sa problematikom saobraćaja u mirovanju u našoj općini i korištenja javnih garaža u naseljima Saraj Polje i Dobrinja kojima upravlja KJKP Park provedena je peticija u pet mjesnih zajednica kojom se od Vlade Kantona i resornih ministarstava traži smanjenje cijena zakupa na gornjim nenatkrivenim etažama garaža, hitan početak ulaganja u objekte garaža u koje se od rata do danas nije uložila ni marka, te da ukoliko to nisu u mogućnosti upravljanje nad garažama prenesu na općinu jer je stanje objekata očajno, a gornje etaže garaža uglavnom neiskorištene.

Provođenje peticije putem mjesnih zajednica započeto je 07.06. 2021. godine, a završeno je 08. 07. 2021. godine. Prikupljeno je ukupno 5.456 potpisa stanovnika ovih mjesnih zajednica gdje imamo ukupno 12.365 stambenih jedinica u zgradama kolektivnog stanovanja. To znači da je blizu 50% stanovnika ovih naselja potpisalo peticiju što je izuzetno veliki procenat uzevši u obzir da veći broj stanovnika u vrijeme peticije nije zatečen na kućnoj adresi u vrijeme prikupljanja potpisa kao i da veći broj starijih stanovnika ne posjeduju motorno vozilo.

Od premijera Kantona Sarajevo Edina Forte protekle dvije sedmice tražili smo termin za sastanak kako bi mu uručili peticiju i objasnili značaj rješavanja nagomilanih problema saobraćaja u mirovanju. Nažalost u rasporedu premijera nije bilo vremena za ovaj sastanak. Pozivam ga javno da u sljedećoj sedmici odredi termin u kojem ćemo mu uručiti potpise više od pet hiljada stanovnika naše općine koji zahtjevaju da se promijeni način upravljanja javnim garažama. Ni on ni Vlada nemaju pravo ignorisati ovakve zahtjeve građana koji nemaju nikakve političke pozadine nego su problem naše svakodnevnice.

Ukoliko premijer ne odredi termin, peticiju ćemo uručiti na protokol Vlade Kantona, a nakon toga u odnosu na odgovor Vlade odrediti naše dalje korake - poručio je Efendić.