Oni se terete da su u periodu od maja 1992. godine do kraja septembra mjeseca 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja općine Višegrad, Đuričić u svojstvu upravnika logora Uzamnica u Višegradu i Spasojević kao razvodnik straže u logoru, kao pripadnici Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja općine Višegrad na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.

Prema navodima optužnice, optuženi su u više navrata preduzimali radnje nezakonitog zatvaranja, mučenja, zlostavljanja i drugih nečovječnih djela koja su preduzimana prema zatvorenim civilima, uključujući silovanje i seksualno zlostavljanje žrtava na izrazito ponižavajuće načine, kao i držanje zatvorenika u izuzetno nehumanim uslovima, što je na žrtve ostavilo trajne fizičke i duševne posljedice.

Optuženi Spasojević tereti se i kao naredbodavac zlostavljanja žrtava.

- Optuženi se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. KZ-a BiH. Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 19 svjedoka, od čega četiri svjedoka sa dodijeljenim mjerama zaštite te prilaganjem više desetaka materijalnih dokaza - saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.