Nakon što Kolegij Doma nije postigao saglasnost o predloženom zakonu, zastupnici su se o njemu izjašnjavali u drugom krugu glasanja i podržali ga.

Za je glasalo 26  poslanika, pet ih je bilo protiv, a pet suzdržanih.

Zastupnički dom je na hitnoj sjednici 9. jula, u prvom čitanju, razmatao Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, koji je prilikom glasanja dobio opću, ali ne i potrebnu entitetsku većinu, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Protiv budžeta glasao je HDZ. Za je glasalo 26 zastupnika, pet je bilo protiv, a pet suzdržano.

Nova hitna sjednica zakazana je u 13 sati.