Dodao je da su zvaničnici HDZ-a obrazložili svoj izostanak, te da su u obrazloženju istaknuli kako smatraju da Predsjedništvo BiH nema nadležnost u evropskim integracijama i da je Izborni zakon i dalje kamen spoticanja u političkim odnosima u BiH.

- Poseban problem je, naravno, izbor gospodina Komšića, što je navedeno u tom pismu. Ono što smo smatrali da je bilo potrebno jeste da se razmotri neki okvir i načela u vezi s evropskim integracijama u svjetlu činjenice da se za dva dana održava Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, u čemu je BiH uključena. Na ovom sastanku, bez prisustva relevantnih predstavnika hrvatskog naroda, mi smo obavili neki načelni razgovor o tome, iskazali zajedničko opredjeljenje da se što prije dođe do kandidatskog statusa za BiH, svjesni da je metodologija pristupa promijenjena, da više nema 36 poglavlja nego ima šest oblasti, a da u tih šest oblasti dolazi do značajne promjene dinamike – kazao je Dodik.

Ocijenio je da bi BiH novom metodologijom mogla ući u mnogo nepovoljniji proces u odnosu na neke druge zemlje koje su već završile taj proces, ili u odnosu na zemlje koje su već započele pregovore.

- Jedan od prioriteta BiH jeste EU. Naravno, mi ostajemo privrženi saradnji sa drugim zemljama i drugim organizacijama, od SAD-a do Rusije, Kine i svih drugih sa kojima treba da razvijamo političke odnose, pa čak i odnose političke saradnje koja ima elemente integracije na nekim pitanjima, tako da to pitanje ostaje dio konsenzusa – izjavio je Dodik.

Tragalo se, dodaje, za rješenjima kako bi se moglo što prije doći do kandidatskog statusa u dijelu koji se odnosi na potrebu da se urade neki pomaci, kao što je pitanje izbornog zakonodavstva.

- Moram da kažem da je to sada dodatno usložnjeno činjenicom da je izabrana nelegitimna i nezakonita Centralna izborna komisija, da će to usložniti taj problem – kazao je Dodik.

Izdvojio je i pitanje javnih nabavki, koje su, kako je kazao, problem u BiH već godinama, te pitanje Zajedničke parlamentarne komisije, u okviru koje, tvrdi, mora postojati konsenzus u vezi s evropskim integracijama.

- Ili ako to nije moguće, ako traži neki drugi način odlučivanja, da se kaže da to nisu obavezujući stavovi nego samo preporuke. Ako postoji mogućnost da se razgovara, razgovarat ćemo – izjavio je Dodik.

Kada bi se na tim pitanjima postigao napredak, novi saziv Evropske komisije bi, smatra, mogao dodijelio BiH kandidatski status. Dodao je da je tražio da se među probleme uvrsti i pitanje Ustavnog suda BiH i donošenje rješenja u vezi sa stranim sudijama.

- Na kraju nije bilo nikakvih zaključaka, osim dogovora da se pokuša od strane evropskih predstavnika anketirati šta bi od tih pitanja bili prioriteti da bismo se pokušali baviti time i da bismo došli do kandidatskog statusa – poručio je Dodik.

Kazao je da "ne bi bilo fer" da se nešto rješava bez predstavnika jednog konstitutivnog naroda u BiH.

- Ovo je bio jedan neformalan skup, nije ni ad hoc grupa, ali je dobro da se razgovara o bilo kojem pitanju – dodao je Dodik.

Govoreći o predstojećem samitu u Zagrebu, kazao je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović može iznositi samo svoje stavove, te da EU ima lošu praksu pozivanja samo druga dva člana Predsjedništva BiH, izbjegavajući njega.

- Zato sam ja napisao jedno pismo svim učesnicima i mislim da ne bi trebali da oni unose bilo kakvu dezorganizaciju ili smutnju u samo Predsjedništvo. To je svakako loše za samo Predsjedništvo ukoliko bi predsjedavajući bez zajedničke usvojene platforme. Samo ćemo prihvatiti ono što je zajednički dogovoreno – kazao je Dodik.

Dodao je da se u toj platformi mora napisati da je neprihvatljivo miješanje stranog faktora u BiH, te da se potvrdi da članstvo u EU nije modifikacija unutrašnjeg uređenja ili promjena nadležnosti, već da EU prihvati da "složeni karakter BiH nije smetnja u učešću u procesu evropskih integracija".

- Mislimo da su ovih 14 principa velika omča oko vrata samoj BiH da ispuni te uvjete. Trebali bi pokušati da se oni redfefiniraju. To je radila prošla Evropska komisija, a sada je tamo nešto sasvim drugo. Trebali bismo da sa njima vodimo dijalog o tome – zaključio je Dodik.