Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se Elektroprivreda Srbije (EPS) upiše kao većinski vlasnik preduzeća "HES Gornja Drina" iz Foče, saznaje CAPITAL.

Do sada ovo koncesiono preduzeće je bilo u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske (ERS), a koja će u buduće imati 49 posto udjela, a Srbija 51 posto.

Dozvolu za promjenu vlasničke strukture Vlada je dala na sjednici 22. oktobra, a Odluka stupa sutra na snagu.

- Odobrava se promjena vlasničke strukture koncesionara "HES Gornja Drina", uz obavezu da u roku od 60 dana od prijema rješenja podnese zahtjev za za upis promjene vlasnika u registar - stoji u Rješenju Vlade RS-a.

Ovoj odluci prethodila je odluka Konkurencijskog vijeća BiH, koje je ocijenilo kako ne postoji obaveza prijave koncentracije, što je bila svojevrsna dozvola da se izvrši vlasničko prestrojavanje.

U svom obrazloženju Konkurencijsko vijeće je navelo da društvo "HES Gornja Drina" još nije aktivan učesnik na tržištu proizvodnje i distribucije električne energije, već je u pitanju projekat koji će biti sproveden u dvije faze, te se aktivnost na tržištu očekuje tek za nekoliko godina, kada se izgrade i puste u pogon hidroelektrane.

Također, naveli su oni, EPS i ERS nisu aktivni na istim geografskim tržištima, već svoje djelatnosti pružaju na teritoriji Srbije, odnosno BiH.

Koncesija za izgradnju i korišćenje HE "Buk Bijela" vrijednosti 382,4 miliona KM dodijeljenja je prije tri godine ERS-u.

Preduzeće "HES Gornja Drina" nastalo je odlukom Vlade Republike Srpske iz septembra 2019. godine i to spajanjem firmi "Hidroelektrana Buk Bjela" i "Hidroelektrane Foča i Paunci".

Projekat hidroenergetskog sistema Gornja Drina predviđa izgradnju hidroelektrana Buk Bjela, Foča i Paunci čija bi ukupna instalirana snaga iznosila 180,9 MW. Sve ukupno njihova vrijednost iznosi oko 850 miliona KM, i sve tri bi trebale da se grade zajednički.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nedavno je najavio kako će radovi na gradnji "Buk Bijele" početi naredne godine, a da će ove biti postavljen kamen temeljac.

- Tu treba dodati i put od Foče prema Tjentištu. Obezbijedili smo pet miliona eura koji čekaju projektovanje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Neophodno je još nekih 30 miliona KM, ali u svakom slučaju obezbijedit će se sav novac - izjavio je Dodik tom prilikom.

Ranije najave da će Srbija sa svojim najvećim državnim preduzećem dobiti većinski udio u "HES Gornja Drina" mnogi su okarakterisali kao privatizaciju Elektroprivrede RS-a iz sjene.