- Povući ćemo našu saglasnost sa formiranja vojske, indirektnih poreza, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Obavezat ćemo Vladu da u tim sektorima, u određenom vremenu od 60 do 180 dana, shodno problematici, usvoje pravni sistem koji će regulisati te oblasti za koje se povlači saglasnost - rekao je Dodik.

Dotle, dodao je Dodik, nećemo dozvoliti da postoji neka vrsta dezorijentacije, našim odlukama regulisat ćemo način na koji će se djelovati u tom jednom interregnumu.

- Pustit ćemo da do narednih izbora Vijeće ministara ima deset ministarstava (ima ih devet, op. a.), a nakon tih izbora moći će samo da ih ima tri, kako piše u Ustavu i da bude pomoćni organ Predsjedništvu. Ako nije tako, Republika Srpska neće ući u to Vijeće ministara - rekao je Dodik.