VEZANI TEKST - SNSD tvrdi da Milorad Dodik vodi, PDP već slavi pobjedu Jelene Trivić

Plavšić je tada optužila SDS za organizirani kriminal i korupciju. Podršku je dobila od manjih stranaka. Masovni protesti bili su na banjalučkim ulicama. Republika Srpska tada se podijelila na zapadni dio koji je podržavao Plavšić i istočni dio do Prnjavora u kojem je vladao SDS. 

U udaru prije 25 godina uz pomoć transportera SFOR-a srušila je vlast SDS-a te sjedište RS-a s Pala prebacila u Banja Luku gdje su reformističke snage bile jače. Na burnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, u noći između 17. i 18. januara 1998. godine, Dodik čiji je SNSD tada imao samo dva zastupnika, on i Nenad Baštinac, na prijedlog Plavšić sa 42 glasa "za" izabran je za premijera. Tako je Dodik, bukvalno na tenkovima SFOR-a i NATO-a doveden na vlast.

Kriza je okončana u januaru 1998. godine na sjednici Narodne skupštine u Bijeljini na kojoj je za premijera RS izabran lider SNSD-a Milorad Dodik. Vlast od SDS tada je preuzela koalicija "Sloga", koja je RS vladala do 2001. godine.

Udar izveden u RS-u, najslikovitiji je primjer šta može i kakve su ovlasti i nadležnosti entitetskog predsjednika, koji je uvijek iz reda srpskog naroda, a potpredsjednici Bošnjak i Hrvat služe samo kao dekor, odnosno tu su da bi se ispoštovala odluka o konstitutivnosti i ustavna odredba. Ovlasti i nadležnosti dva potpredsjednika i ne postoje, jer oni u praksi rade samo ono za šta ih predsjednik eventualno zaduži. 

Predsjednik Republike Srpske samostalno predlaže Narodnoj skupštini RS-a kandidata za predsjednika Vlade. Nadalje, predlaže kandidata za predsjednika Vlade u roku od 10 dana od dana usvajanja ostavke, izglasavanja nepovjerenja ili prestanka mandata prethodnoj Vladi zbog raspuštanja ili skraćivanja mandata NSRS. 

Ako ocijeni da je došlo do krize u funkcionisanju Vlade, predsjednik RS-a može, na inicijativu najmanje 20 zastupnika NSRS-a i pošto sasluša mišljenje predsjednika NSRS-a i predsjednika Vlade, da zatraži od predsjednika Vlade da podnese ostavku. Ukoliko predsjednik Vlade odbije da podnese ostavku, predsjednik RS-a ga može razriješiti.

Također, predsjednik RS-a može da traži od Vlade da izloži stavove o pojedinim pitanjima, od značaja za RS, da sazove sjednicu Vlade i stavi na dnevni red pitanja iz njene nadležnosti.

Predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudije Ustavnog suda RS-a na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. 

VEZANI TEKST - Iz Doboja najavljuju tužbu za članove CIK-a

Ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Dužan je i da proglasi zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini.

Za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije BiH, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade, ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština.

Predsjednik RS-a daje pomilovanja. Može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, da odluči da Narodna skupština bude raspuštena.  Može tražiti od predsjednika Narodne skupštine sazivanje sjednice Narodne skupštine RS-a, ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i općih akata.

Može, bez ograničenja, pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom, te podnijeti prijedlog da se pristupi promjeni Ustava RS-a. Također, određuje koji će ga potpredsjednik Republike zamjenjivati u slučaju privremene spriječenosti da obavlja svoju funkciju.