Cvetkova-Karabaševa: Prilika za iskorak ka EU ne smije biti propuštena

objavljeno: 13.01.2018. u 10:49

Ambasadorica Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Avgustina Cvetkova-Karabaševa izjavila je da BiH i zemlje regiona imaju izuzetnu šansu da za vrijeme bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) zaista naprave značajan iskorak na putu ka EU.

Kako je istakla u intervjuu za Fenu, ta prilika ne smije biti propuštena, ali je dodala da je važno imati na umu i to da ukoliko i same države ne ulože napore, onda pomoć "spolja" neće biti od koristi.

Posebno je naglasila da će evropska perspektiva zapadnog Balkana biti jedan od ključnih prioriteta Republike Bugarske tokom njenog predsjedavanja Vijećem EU.

- Naša ambicija je da se postigne jasan akcioni plan s konkretnim koracima u procesu evropskih integracija za svaku od zemalja zapadnog Balkana, ali bez stvaranja nerealnih očekivanja - kazala je ambasadorica, istaknuvši da je put evropskih integracija put ka miru, sigurnosti i razvoju regiona.

Cilj bugarskog predsjedavanja jeste, kaže, osiguravanje boljeg povezivanja zemalja zapadnog Balkana s EU-om, što podrazumijeva transport, energetiku, obrazovanje i digitalno povezivanje, a dobra prilika za to je i Samit EU - zapadni Balkan, koji će biti održan u maju u Sofiji.

Ambasadorica Bugarske napomenula je da će predsjedavanje Austrije i Rumunije Evropskom unijom, koje će uslijediti nakon bugarskog predsjedavanja, biti dobra prilika za napredak zemalja zapadnog Balkana na putu ka EU.

Govoreći o tome kakav će biti odnos Bugarske prema proširenju EU te koliko će u tom pogledu BiH biti u fokusu, naglasila je da EU i dalje aktivno učestvuje u procesima evropskih integracija BiH.

Tome, kaže, svjedoči i činjenica da je EU obnovila svoj pristup ka BiH koji je našoj zemlji omogućio prelazak na daljnju, višu fazu odnosa s EU-om.

Međutim, skrenula je pažnju na to da reorganizacija uslova u procesu evropskih integracija ne ukida uslovljavanje kao ključni princip, prema kojem svi zahtjevi u procesu priključivanja EU moraju biti ispunjeni.

U tom kontekstu, podvukla je da bosanskohercegovačke vlasti trebaju uložiti zajedničke napore kako bi postigle koordinirane odgovore na Upitnik Evropske komisije.

- Napredak zemlje zavisi od sopstvenih napora, a sa naše strane možete očekivati podršku - poručila je bugarska ambasadorica. 

Cvetkova-Karabaševa kazala je i to da je Bugarska jedna od zemalja članica EU za koju evropska perspektiva predstavlja garanciju da će se region pretvoriti u područje stabilnosti, ekonomskog razvoja i sigurnosti.

Stoga, dodala je, za zapadni Balkan nema drugog puta nego da se pridruži evropskoj porodici.

Međutim, napomenula je da napredak na evropskom putu zavisi od individualnih zasluga svake zemlje, što znači da BiH treba postići napredak u provođenju reformske agende.    

Bugarska je, ističe, spremna pomoći kroz pružanje ekspertize i razmjenu iskustava iz njihovog procesa pristupanja.

S tim u vezi, najavila je da za vrijeme bugarskog predsjedavanja, osim Samita EU - Zapadni Balkan u Sofiji, u BiH planiraju organizirati niz konferencija i seminara, gdje će biti razmatrane teme kao što su perspektive evropskih integracija zapadnog Balkana, zapošljavanje mladih, uloga civilnog društva u procesu EU integracija te perspektive, mogućnosti i koristi za razvoj lokalne samouprave.

Odnose BiH i Bugarske ocijenila je prijateljskim, ističući da između dviju zemalja ne postoje otvorena pitanja. Podsjetila je da je Bugarska bila prva država koja je priznala nezavisnost BiH te da u toj državi postoji želja za produbljivanjem i razvijanjem bilateralne saradnje na svim nivoima.

To, napominje, potvrđuje i intenzivni bilateralni dijalog, uključujući i nedavnu posjetu bugarskog premijera Bojka Borisova Bosni i Hercegovini te posjetu ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske i potpredsjednice Vlade za reformu pravosuđa Ekaterine Zaharieve.

- Naravno, postoje dodatne mogućnosti o produbljivanju trgovinskih i ekonomskih odnosa, kao i za promociju turizma, kulturne i regionalne saradnje - dodala je.

Da je za Bugarsku BiH jedna od prioritetnih zemalja u pogledu pružanja razvojne pomoći, kaže ambasadorica, potvrđuje i činjenica da je Bugarska u proteklim godinama s brojnim općinama realizirala zajedničke projekte u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja i života, kao što su renoviranje škola i vrtića te izgradnja igrališta.

- Ove godine radimo na zajedničkim projektima s Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i s gradovima i općinama Cazin, Bijeljina, Goražde, Zavidovići, Drvar, Jezero, Vitez, Fojnica, Rudo, Mostar, ali i mnogim drugim - kazala je te poručila da će Bugarska nastaviti pomagati u procesu održivog razvoja BiH.

U razgovoru za Fenu osvrnula se i na "Brexit", odnosno izlazak Velike Britanije iz EU koji je zvanično planiran za 29. mart naredne godine.

- Vjerujem da je EU dovoljno jaka i da odlazak jedne od država članica neće smanjiti šanse za zemlje zapadnog Balkana da pronađu svoje mjesto u evropskoj porodici, a može čak postati i katalizator u procesu njihovih evropskih integracija - mišljenja je bugarska ambasadorica.

Izrazila je uvjerenje da EU mora potvrditi evropsku perspektivu svih zemalja zapadnog Balkana i ojačati motivaciju lidera i građana za proevropske reforme.

- Istovremeno, razumijemo nevoljnost nekih država članica, ali EU se suočava sa nizom izazova koji moraju se prevazići, uključujući Brexit - zaključila je Cvetkova-Karabaševa.