Obraćajući se Denisu Bećiroviću, on je kazao: 

- Kolega Bećiroviću, Vi ste sada kandidat pa ćete vidjeti kada dođete u Predsjedništvo kako to izgleda, a zadnji ste put to meni kazali u vezi s Islamskom zajednicom i sporazumom, a posljednjih se dana Islamska zajednica oglasila u vezi s političkom situacijom u BiH, kada se kaže da od četiri posljednja ciklusa u Predsjedništvu u jednom kada sam ja bio član Predsjedništva, bila je ta da smo spriječili da to dođe na dnevni red. Ne može jedan član spriječiti bilo koga...

On je rekao i to da "prođoše još četiri godine" i da "Bošnjaci imaju dva člana Predsjedništva BiH" te da mu nije jasno zašto još ova tema, ugovor sa Islamskom zajednicom, nije došla na dnevni red.