Iz Ministarstva sigurnosti BiH saopćeno je da je sastanak održan slijedom pisma ministra Cikotića za dodatnu pomoć NATO-a u osiguranju sigurnosti i stabilnosti u BiH.

- Tokom ovog sastanka razgovarano je o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, te posljedicama pogoršane sigurnosne, humanitarne i ekonomske situacije u svijetu - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je razgovarano i o konkretnim projektima pomoći NATO-a u jačanju kapaciteta institucija BiH za odgovor na sigurnosne izazove, ali i povećanja spremnosti za odgovor na prirodne i druge nesreće.

Cikotić je istakao dobru i višestruko korisnu naučno-tehničku saradnju NATO i BiH u oblasti zaštite i spašavanja te izrazio spremnost Ministarstva sigurnosti BiH za proširenje saradnje i na druge oblasti sigurnosti.