Istovremo, važan segment je i osiguranje adekvatnih humanitarnih uvjeta i zbrinjavanje migranata koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, kazao je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, tokom današnjeg sastanka u Sarajevu sa Ingrid Macdonald, koordinatoricom Ujedinjenih naroda u našoj zemlji.

Zbog toga je naglašena važnost nastavka saradnje BiH i UN u ovoj oblasti te pružanja pomoći institucijama BiH nadležnim za upravljanje migracijama.

Cikotić je ovom prilikom upoznao Macdonald sa konkretnim koracima koje namjerava poduzeti u rješavanju ovog sigurnosnog i humanitarnog problema, kojim je posebno opterećan Unsko-sanski kanton.

Naglasio je važnost osiguranja adekvatnih uvjeta za smještaj migranata i njihovo izmještanje sa ulica i gradskih sredina, čime bi se smanjio pritisak na stanovništvo i privredu lokalnih zajednica.