Iz CIK-a navode da nisu objavili lične podatke birača upisanih u Izvod iz CBS-a za glasanje van BiH, već je objavljen Izvod iz CBS-a za glasanje van BiH i to sa cilјem osiguranja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska.

Ističu da su u skladu sa Izbornim zakonom BiH Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska javni, a pravo uvida u CBS se ostvaruje u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Također, napominju da je od 18. jula do 17. augusta 2020. sa cilјem osiguranja tačnosti Centralnog biračkog spiska vršeno izlaganje privremenih biračkih spiskova za glasanje u Bosni i Hercegovini, i iste su općinske/gradske izborne komisije u skladu sa Pravilnikom o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska izlagale na internet stranicama i oglasnim pločama općine/grada, te na druge pogodne načine.

I tada izloženi i objavlјeni privremeni birački spiskovi nisu sadržavali ništa manje podataka o biraču. Nadalje, naglašavaju da je primarni alat za postizanje tačnosti Centralnog biračkog spiska omogućavanje javnosti da ostvari uvid u Centralni biračkog spiska i izvode iz CBS-a, što je propisano i Izbornim zakonom BiH:

"Objavlјivanje podataka iz Centralnog biračkog spiska i stavlјanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka".

Tvrde da, iako je predmetnim rješenjem Centralna izborna komisija BiH onemogućena u vršenju nadležnosti utvrđenih zakonom, a to je osiguravanje tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska, CIK je dužan postupiti u skladu sa navedenim rješenjem i Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH je uklonjen sa službene web stranice.

- Obavještavamo javnost da ćemo sa cilјem zaštite svojih zakonom utvređenih nadležnosti, osiguranje tačnosti, ažurnosti i ukupnog intergriteta CBS-a, te sa cilјem sprečavanja svih zloupotreba u izbornom procesu, povodom ovog pitanja zatražiti sudsku zaštitu - saopćeno je iz CIK-a.