- Važno je reći da Veterinarski fakultet ima certifikat izdat od BATA, 17025:2006. To znači da je taj certifikat priznat svugdje i on garantuje da ta laboratorija radi po svim procedurama i standardima koji se upotrebljavaju i u Evropi. S druge strane, i klinički centri, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla također prolaze određena testiranja kroz Svjetsku zdravstvenu organizaciju – kazao je Čerkez.

Čerkez ističe da se testovi koji se upotrebljavaju u BiH, koriste i u mnogim evropskim zemljama.

- Ne postoji ni najmanji razlog da BiH bude izuzeta sa liste na kojoj su priznati testovi – ističe Čerkez.

Navodi također da "privatne laboratorije u skladu sa zakonodavstvom ne mogu da vrše testiranje kada se govori o zaraznim bolestima".

- U skladu sa zakonom, oni to ne mogu da rade osim u slučaju kada se stavljaju u službu javnog zdravlja, odnosno bolnica i budu pod ingerencijom bolnica i prođu verifikaciju. Ono što rade privatne laboratorije su serološka ispitivanja. Moramo razlikovati serološka ispitivanja i PCR testiranja. Serološka testiranja nam govore da li su stvorena antitijela i da li je čovjek bio u kontaktu sa virusom, dok PCR testiranja nam govore da li u ovom trenutku vi imate koronavirus. Serološki testovi nisu u potpunosti pouzdani – pojašnjava Čerkez, dodajući da PCR testovi svugdje u svijetu koštaju oko 100 do 150 eura, a da je ista cijena i u BiH.

Čerkez zaključuje da osoba koja želi putovati iz BiH mora imati PCR test i da se test mora raditi u ustanovama koje su verifikovane za testiranje.