Sarajevska "Trojka" koju čine Narod i pravda, SDP i Naša stranka nisu željeli glasati za inicijativu zastupnika iz Kluba SDA Faruka Kapidžića kojom se zadužuje Vlada KS i Ministarstvo privrede KS da do naredne sjednice dostave detaljan izvještaj i ugovore vezane za učešće na sajmu EXPO u Dubaiju o utrošku svih sredstava, kako direktnih tako i putem angažovanih agencija. 

Svi zastupnici iz stranaka koje čine "Trojku" ostali su suzdržani po pitanju ove inicijative osim Irfana Čengića (SDP) koji je glasao "za".

Također, za ovu inicijativu glasali su zastupnici iz SDA, Stranke za BiH i Damir Marjanović (Za nove generacije).

Nakon toga, uslijedilo je izjašnjavanje o inicijativi šefa Kluba SDA Mahira Devića kojom se zadužuje Vlada KS da radnicima u javnom sektoru u KS isplati jednoraktnu pomoć u iznosu od 1080 KM.

Rezultati glasanja bili su identični kao o inicijativi Kapidžića.

"Trojka" je u Skupštini KS odbila je zadužiti Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za finansiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioce pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka. Jedini iz "Trojke" koji je glasao za ovu inicijativu je ponovo Irfan Čengić.