Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) Aljoša Čampara je prokomentirao, kako ga je nazvao, enormno povećanje tekuće rezerve u kabinetu predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića. Na tu je činjenicu, podsjeća, upozorio još u julu ove godine, kada je iznos sredstava kojima je Konaković raspolagao uvećan na 200.000 KM, u odnosu na 30.000 KM, koliko je na raspolaganju imala bivša predsjedavajuća Ana Babić.

- Ali čak ni to nije sve, jer Vlada KS je nastavila da prebacuje sredstva Konakoviću u tekuću rezervu, nizom svojih odluka, čiji je ukupni iznos 325.000 KM. Sve odluke je potpisao premijer Edin Forto, po naredbi Konakovića. Na pitanje koje je opravdanje zašto se to radi, nisam dobio nikakav odgovor od Ministarstva finansija – kazao je Čampara.

Podsjetio je istovremeno da član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH ili federalni premijer imaju tri do četiri puta manju tekuću rezervu.

- Neozbiljno i sramotno je da lokalni funkcioneri imaju takvu poziciju. A očigledno je i da te stotine i stotine hiljada maraka koriste netransparentno – smatra Čampara.

Pojašnjava da se po članu 10. Zakona o izvršenju budžeta KS sredstva tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

- Suština sredstava tekuće rezerve jeste da se dijele bez javnog poziva, i to za hitne i nepredviđene situacije. Kada pogledate način na koji Konaković dijeli te novce, poput slučaja 60.000 KM za Zukorlićevu BANU, vidite da je to protivno zakonskom opisu tekuće rezerve. Ako udruženjima treba podrška, to treba raditi u skladu sa zakonom, kroz redovno budžetiranje, a ne ovako, nasiljem nad zakonskim okvirom. Skoro sve vrste namjena koje Konaković pokriva tekućom rezervom mogu biti pokrivene redovnim budžetiranjem, ali očigledno mu je jedini cilj po svaku cijenu izbjeći javne pozive i transparentnost – zaključuje Čampara.