Prema njegovim riječima, sve je urađeno u skladu sa zakonom. Sa druge strane, Vojislav Nikolić, višegodišnji predsjednik Odbora povjerilaca Šećerane, istakao je da povjerioci nisu zadovoljni stečajnim postupkom.

- Stečajni postupak bio je dirigovan iz centra moći. Sve što su Odbor povjerilaca i Skupština htjeli da predloži, nije urađeno onako kako smo predlagali, već onako kako je to neko drugi zamislio i naredio - kazao je Nikolić.

Dodao je da povjerioci na kraju nisu ni namireni, pa su svoja potraživanja morali da prodaju nekom novom povjeriocu.

- Nismo zadovoljni. Na primjer, moja firma je potraživala 600.000 KM, a dobila je nešto više od 100.000 KM. Kako da budem zadovoljan - naglasio je Nikolić.

U rješenju Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 31. maja ove godine u vezi sa bijeljinskom Šećeranom stoji da su ukupno prijavljena potraživanja iznosila 12.802.379 KM te da su od toga priznata potraživanja od 12.536.759 KM, a osporena ona u iznosu od 265.619 KM.

- Potraživanja radnika su priznata u cijelosti u iznosu od 191.358 KM i svrstana su u viši isplatni red, a ostala potraživanja radnika od 6.607.337 KM su priznata, a osporena u iznosu od 242.105 KM i to je svrstano u opšti isplatni red, navodi se u rješenju Okružnog privrednog suda u Bijeljini, pišu Nezavisne novine.

Dalje se ističe da je kompletnu imovinu stečajnog dužnika kupilo preduzeće NSG RENT iz Zvornika za iznos od tri miliona KM, nakon 14 neuspješnih licitacija.

- U toku postupka izvršena je djelimična dioba kojom su iz raspoloživog iznosa od 2.974.740 KM namireni razlučni povjerioci u iznosu od 1.467.457 KM i svi povjerioci opšteg isplatnog reda u iznosu od 742.332 KM, dok su preostala sredstva od 764.950 KM rezervisana za sporove koji su u toku - piše u rješenju.

Dodaje se da je na ročištu za glavnu diobu stečajni upravnik podnio izvještaj i položio završni račun, te naveo da stečajna masa raspoloživa za izmirenje iznosi 721.089 KM, te se iz tog iznosa namiruju povjerioci opšteg isplatnog reda u iznosu od 708.750 KM i troškovi stečajnog postupka u iznosu od 13.334 KM.

- Konačno namirenje povjerilaca nakon izvršene djelimične i glavne diobe je sljedeće: razlučnim povjeriocima je isplaćeno 1.467.457 KM. Povjeriocima višeg isplatnog reda isplaćeno je 191.358 KM i povjeriocima opšteg isplatnog reda iznos od 1.451.072 KM. Ukupna sredstva isplaćena povjeriocima iznose 3.246.253 KM. Preostali dug prema povjeriocima iznosi 15.986.352 KM, koji neće biti izmiren - navodi se između ostalog u rješenju Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

Šećerana je bila u stečaju od 2015. godine, a bezuspješno je prodavana prvo po cijeni od deset miliona KM, a potom i nešto nižoj.