Bosna i Hercegovina, iako nema delegaciju u ovoj organizaciji, ove godine Vijeću Evrope uplatila je više od 1,1 milion maraka, odnosno nešto više od 575.000 eura. Potvrđeno je to Faktoru u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, gdje su nam predočili poptpunu listu uplata, na kojoj je 15 stavki.

Ukupne kontribucije BiH za Vijeće Evrope za 2019. godinu i nalozi koji su poslani na realizaciju prema Ministarstvu financija i trezora u aprilu tekuće godine su slijedeće:

 - redovan budžet: 338.191,52 eura

- budžet za Evropsku fondaciju za mlade: 4.687,84 eura

- budžet djelomičnog sporazuma o Razvojnoj banci Vijeća Evrope: 2.133,28 eura

- budžet proširenog djelomičnog sporazuma o sportu (EPAS): 7.256,27 eura

- budžet djelomičnog sporazuma o Evropskom fondu za podršku koprodukciji i distribuciji kreativnih kinematografskih i audio-vizelnih djela Euroimages: 121.818,50 eura

- budžet za djelomični sporazum o saradničkoj grupi za sprječavanje, zaštitu i organizaciju pomoći u većim prirodnim i tehnološkim katastrofama (Eur-opa):  4.015,46 eura

-  vanredni budžet: 7.288,08 eura

-  budžet proširenog djelomičnog sporazuma o Evropskom centru za moderne jezike (Graz Centre): 13.661,99 eura

-  budžet za prošireni sporazum o grupi država protiv korupcije (Greco): 7.797,45 eura

-  budžet proširenog djelomičnog sporazuma o Centru za globalnu međuzavisnost i solidarnost Evropske komisije (Centar sjever-jug): 9.941,25 eura

-  fond za penzijsko osiguranje: 43.216,42 eura

-  budžet proširenog djelomičnog sporazuma o saradničkoj grupi za suzbijanje zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama (Pompiodou grupa): 3.465,76 eura

-  budžet proširenog djelomičnog sporazuma o kulturnim putevima: 5.056,07 eura

-  budžet proširenog sporazuma o Evropskoj komisiji za demokraciju putem zakona (Venecijanska komisija): 4.884,85 eura

-  prošireni djelomični sporazum o mobilnosti mladih putem kartice mladih: 1.786,85 eura

Podsjetimo, zbog neformiranja parlamentarnih komisija i opstrukcija u tom pogledu, Parlamentarna skupština BiH nije ispoštovala rok do aprila ove godine koji joj je dalo Vijeće Evrope da predloži imena svoje delegacije u Parlamentarnoj skupštini ove organiozacije. Tako je naša zemlja u ovoj godini ostala bez delegacije u jednoj od najznačajnijih institucija čiji je punopravni član - u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. 

Parlament BiH bio je u obavezi da šest mjeseci od datuma izbora dostavi imena nove delegacije, a da starom sazivu Delegacije nije dozvoljeno da obavlja mandat u tehničkom smislu.