Cilj je privući turiste, a podršku ovome dali su, između ostalog, Vanjskotrgovinska komora BiH, turističke zajednice u BiH, hoteli, Aerodrom Sarajevo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija...

Cijene da bi liberalizacija viznog režima za državljane Saudijske Arabije imala povoljne efekte na privredu BiH u cjelini, te bi u drugoj polovini 2021. godine rezultirala značajnim povećanjem broja saudijskih turista.

Ukazano je na enormne gubitne koje turistički i hotelijerski sektor trpi zbog pandemije koronavirusa, ali i na činjenicu da ne postoje bitni sigurnosni rizici za donošenje izmjena Odluke te je Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo ovakav prijedlog.

Prema našim informacijama, ministrica Bisera Turković će na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara tražiti da ovo bude uvršteno u dnevni red.

No, pitanje je da li će i proći s obzirom na to da, iako postoje benefiti od od ovog privremenog bezviznog režima za državljane Saudijske Arabije, Ministarstvo finansija i trezora BiH ne da zeleno svjetlo.

Mišljenje MInistarstva finansija i trezora BiH

Naime, u samom obrazloženju izmjena i dopuna Odluke o vizama stoji da je projicirano umanjenje prihoda budžeta institucija BiH u iznosu od oko 880.000 KM, ali da bi primjena odluke dovela do povećanja ekonomske saradnje i povećanja obima turizma čime bi se kroz druge vidove potrošnje povećao budžet.

Ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda je odgovorio da je taksa čije se oslobađanje traži jedini prihod budžeta institucija BiH pa ne može podržati prijedlog. Iako bi umanjenje budžeta institucija iznosilo 0,00088 posto, dok bi korist od ove mjere za privredu BiH kroz povećanje obima turizma bila nesporno veća.

Pri tome su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH napomenuli da je opredjeljenje za jačanje bilateralnih, posebno privrednih odnosa, sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom potvrđeno i prilikom nedavne posjete ministrice vanjskih poslova Bisere Turković, ali i ranije, tokom posjete predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH kojem pripada i Bevanda, toj zemlji 15. i 16. decembra 2015. godine.

Također, prema pokazateljima Vanjskotrgovinske komore, 2019. godine u budžet BiH je od turizma, a po osnovu PDV-a, ušlo oko 350 miliona KM, tako da teza oko gubitka budžetskog novca radi ukidanja viza nema valjanog uporišta, ističu iz MVP-a.

Stav VTK BiH