U optužnici je navedeno da je on u vremenskom periodu od 2018. godine do decembra 2019. godine, u Bugojnu, iskorištavajuči nuždu oštećenog E. H., kojem je bio potreban novac da bi kao automehaničar mogao nabavljati dijelove za vozila, u četiri navrata dogovorio davanje svog novca u zajam oštećenom uz mjesečnu kamatu od 20 posto.

Kamata se odnosila na iznose date oštećenom od 3.ooo eura, 2.000 eura, 4.000 eura i 2.000 eura, a što je, kako se navodi, očigledno nesrazmjerno sa uobičajenom kamatom za dati novac.

- Kada 20.03.2020.godine oštećeni više nije mogao plaćati mjesečnu kamatu od 20 posto na navedene iznose, zaprijetio mu je da će mu uništiti svu imovinu a njega ubiti, nakon čega ga je oštećeni prijavio u Policijsku upravu Bugojno. Time je optuženi počinio produženo kazneno djelo lihvarstvo iz člana 298 KZFBiH - navedeno je u optužnici