Blinkena je za tu funkciju nominovao predsjednik Joe Biden.

Senat je podržao Blinkena sa 67 glasa za i 17 protiv.

On će kasnije tokom dana položiti zakletvu.

Stočlani Senat je podijeljen sa 50 prema 50 zastupničkih mjesta ali je pod kontrolom Demokrata jer potpredsjednica Kamala Harris ima završnu riječ.