Ako dozvoli Skupština KS, Općina Centar izgradit će kosi lift

objavljeno: 14.03.2018. u 16:06

U vezi sa dugogodišnjim problemom funkcionisanja kosog lifta u naselju Ciglane i različitih interpretacija u vezi sa navedenim pitanjem u javnosti, Općina Centar se oglasila saopćenjem.

U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Centar Sarajevo donesenim u prethodnom sazivu, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je organizovao više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i KJKP GRAS u cilju iznalaženja što bržeg rješenja kojim bi se konačno izgradio novi lift i stanarima trajno omogućilo da uredno koriste ovo sredstvo saobraćaja.

S obzirom na to da je na zemljištu na kojem je izgrađen lift nosilac prava raspolaganja vlasnik Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i da po zakonu Općina ne može graditi nikakav objekat na tuđem zemljištu, Ajnadžić je uputio zahtjev Zavodu za izgradnju KS prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji kosog lifta na Ciglanama.

Suština ovog ugovora je da Zavod za izgradnju KS u izgradnju objekta uloži zemljište, a da Općina Centar finansira sve druge troškove. Što bi značilo izgradnju novog, modernog i funkcionalnog lifta sredstvima iz općinskog budžeta, te da nakon izgradnje lifta preuzme obavezu upravljanja i održavanja lifta.

Općina je u budžetu za 2018. godinu osigurala sredstva za početak izgradnje i pripremila idejna rješenja novog lifta u skladu sa najvišim standardima izgradnje u Evropi.

Načelnik Ajnadžić očekuje da će Skupština Kantona Sarajevo podržati predloženi tekst ovog ugovora i time omogućiti da Općina Centar odmah nakon donošenja odluke Skupštine raspiše tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji kosog lifta, navodi se u saopćenju.