Roba koja nije bila prijavljena za uvozno carinjenje nalazila se kod četiri fizička lica, državljana Narodne Republike Kine i Republike Turske. 

Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos od 145.500 KM, a protiv osobe kod koje je pronađena neprijavljena roba bit će pokrenuti zakonom predviđeni postupci.

Ovo je još jedna realizirana aktivnost ovlaštenih službenih lica Uprave za indirektno oporezivanje kojom se naglašava važnost suradnje s međunarodnim organizacijama UNODC (AIRCOP/ACCU), kao iu okviru EXBS programa, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.