Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u junu 2019. godine iznosila je 722 GWh, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 698 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu 2019. godine iznosila je 350.663 tona, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 351.975 tona.
 
Proizvodnja lignita  u junu 2019. je iznosila 178.614 tona, a u junu 2018. godine 202.987 tona.

Proizvodnja koksa u FBiH  u junu je evidentirana u iznosu od 73.493 tona, dok je   u istom mjesecu 2018. godine evidentirano 81.118 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.