Sastanak  počinje u 08:00 sati (Ured Kancelara), a tokom boravka u Beču predsjedavajući Zvizdić učestvovat će u radu 15-og, jubilarnog, Bečkog ekonomskog foruma.